Ønsker du å få overført film og filer kan det benyttes

www.filemail.com

www.dropbox.com

www.wetransfer.com